cemal @ sivildusunce.com
Bir siyaset bilimci olarak, bu seçimlerle ilgili olarak en önemli tespitim şudur:
Bu seçimlerde milliyetçilikler kazandı. Bütün tonlarıyla milliyetçilikler…
Sağcı, solcu ve dinci milliyetçilikler hep birlikte büyük bir zafer kazandılar…
***
HDP sol milliyetçiliği temsil ediyor… 80 mebus çıkardı
MHP sağ milliyetçiliği çıkarıyor… 80 mebus çıkardı…
İkisini topladığınız zaman %30 ediyor.
Buna bir de CHP’deki Kemalist milliyetçiliği eklemek gerek. CHP içinde yaklaşık %15’lik bir kesim Kemalist milliyetçilidir. Bunlara ulusalcı da deniyor…
Doğu Perinçek’in ve Emine Ülker Tarhan’ın partisini de ulusalcı sayıyoruz… Diğer küçük partilerdeki ulusalcıları da toplarsak bunlar da %2 ediyor.
Saadet ve BBP’yi ve de Haydar Baş’ın partisini de “dinci milliyetçi” sayıyorum. Bunları da %3 kabul edelim.
Bütün milliyetçilikleri topladığımızda % 50 ediyor…
Yani Seçimlerin birinci partisi aslında Ak Parti değil Milliyetçilikler Partisi
***
Bu kadar yüksek dozda bir milliyetçilik, bir ülke için büyük tehlikedir!
Bu ülke bu kadar fazla milliyetçiliği kaldıramaz. Çünkü milliyetçilik rasyonel değil irrasyonel bir durumdur. Bir milliyetçi aklıyla değil duygularıyla hareket eder. Yönlendirilmeye açıktır. Provokasyona teşnedir. Motive edilmiş, kurulmuş bir milliyetçi her şeyi yapar. Adam da öldürür, darbe de yapar… Milliyetçinin sınırı yoktur…
Bir darbecinin ve diktatörün en çok ve en kolay kullandığı malzeme milliyetçi yığınlardır… Bütün diktatörlükler milliyetçi kitleler üzerin bina edilmiştir. Son PKK diktatörlüğü de milliyetçilik üzerine kurulmuştur…
***
Hitler nasyonel sosyalistti. Yani ulusalcı sosyalist. CHP ve HDP, ulusalcı ve sosyalist partiler olarak bu tanıma uygun düşüyor…
İtalyan faşizmi de milliyetçi temeller üzerine bina edilmişti… Irkı ve disiplini esas alıyordu. MHP buna uyuyor…
İsrail’de din temelli bir milliyetçilik var. Saadet ve BBP de buna uyuyor…
***
Bu seçimlerde milliyetçilikler neden arttı?
Bence bunun en büyük nedeni yeni eklenen genç seçmenler.
Bu seçimde, 18 yaşını yeni doldurmuş, tam 1 milyon 103 bin yeni genç seçmen oy kullandı.
Gençler genellikle aklıyla değil duygularıyla hareket eder. Gençler genellikle milliyetçi olurlar.
Bu yeni seçmelerden Türk kökenli olanların %90’ı MHP’ye oy vermiştir.
Kürt kökenli olanların %95’i HDP’ye oy vermiştir.
Nitekim bu seçimlerde MHP mebus sayısını 53’ten 80’e çıkardı.
HDP ise 36’dan 80’e çıkardı.
***
Buna göre seçimin birinci galibi sol milliyetçi, yani nasyonal sosyalist HDP’dir.
Seçimin ikinci galibi ise sağ milliyetçi, yani nasyonalist MHP’dir.
MHP ilave mebuslarını milliyetçilik dozu yüksek iç Anadolu’dan çıkarmıştır.
HDP ise kendi bölgesinden çıkarmıştır. Yani doğudan.
***
Bu kadar yüksek bir milliyetçilik çok zararlı ve tehlikelidir.
Yüksek milliyetçiliğin bir çaresi yok mudur?
Tek çaresi zaman. Zamanla gençler olgunlaşıyor; olgunlaşıyor ve akıllanıyor. Akıllanan seçmen ise muhafazakârlaşıyor.
Yani bugün MHP ve HDP’ye giden oylar 5-10 sene sonra Ak Parti’ye gidecek.
Kürt milliyetçiler de Türk milliyetçiler de deli dolu ergenlik çağını atlatacak ve daha rasyonel karar vereceklerdir.
Şimdi toptan HDP’ye yüklenen Diyarbakır ve Van, belli bir olgunlaşma sürecinden sonra Ak Parti’ye doğru yelken açacaktır.
Olgunlaşan iç Anadolu tekrar Ak Parti’ye dönecektir.
***
Fizikçi Albert Einstein, sosyal bilimlerde de isabetli kelam eylemiş: “Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsan ırkının kızamığıdır” demiş.
Yani her birey nasıl kızamık geçiriyorsa, ergenlik sivilcesi çıkarıyorsa, her toplum da sosyal anlamda ergenlik dönemi yaşayacak, kızamık çıkaracak.
Her toplum, tarihinin bir döneminde milliyetçidir. Özellikle ilk başlarda, kuruluş aşamasında bütün toplumlar milliyetçidir. Ulus inşa edilirken (nation building) devlet eliyle milliyetçilik pompalanır…
Ancak bu geçici bir durumdur. Geçmesi gereken bir durumdur. Eğer bir kızamık geçmiyorsa, ergenlik sivilcesi 30’lu-40’lı yaşlarda bile devam ediyorsa müdahale edilmelidir.
Dua edelim de bizim milliyetçiliklerimiz kısa süreli olsun. Sivilceler patlamasın…