semra @ sivildusunce.com

Malumunuz olduğu üzere, geleneksel bir yapıya sahip olan toplumumuzda aile değerleri önemli bir yer tutar. Anne-babalar, çocukları ne kadar büyürse büyüsün onların gözünde hep o küçücük ve kendilerine muhtaç halleri kalır akıllarında.
‘’Siz anne-baba olduğunuzda anlarsınız’’ minvalinden sözler hiç eksik olmaz dillerinden. Bu sözleri idrak etmemiz için sahiden de anne-baba olmamız gerekiyormuş. Bunu, bir hafta önce bir oğlum doğduğunda anladım. Yorgun, uykusuz geçen bir haftanın ardından bebeğim hayatımın merkezine oturdu ve gelecek için artık daha önemli planlar yapıyorum.


Sıra oğlumun isimi tescil etmeye geldi. Nüfus müdürlüğüne gittim ve vereceğim ismi söyledim. Öyle ya, evlatların isim verilmesi konusunda da hakları yok, anne-babalar ne sisim verirlerse ona razı geliyorlar. Ancak nüfus memuresi, oğluma vereceğim isimde ‘’x’’ harfi olduğu gerekçesiyle nüfusa kayıt yapılamayacağını söyledi. ‘Nasıl olur, reform paketi geçti ‘Q,X,W’ harflerini kullanabilmeliyiz’’ deyip ısrar etsem de nafile. Zira genelge yayımlanmadığı ve nüfus müdürlüklerine talimat gitmediği için bu harfleri kullanmamız bir başka bahara kaldı anlayacağınız.

***
Son günlerde gündemi ‘gereksiz’ yere meşgul eden bir konuyla hem haliz: Kızlı-erkekli evler! Zina suç sayılmaktan çıkalı birkaç yıl oluyor. Kaldı ki birliktelikler devletin denetimine alınamayacak kadar meşakkatli bir konudur zira bu konu laik bir cumhuriyetin vasifeleri arasında değildir. Fakat her devlet başkanı toplumu etkileyen yanlış gördüğü bir durum varsa müdahale edebilmeli ve bunun için gerekli önlemleri alabilmeli. Aksi halde istenmeyen çocukların mezar çöplüğüne döndüğü bir utanç tablosu her geçen gün daha da büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkacak. 

***
Başbakan Erdoğan’ın ‘basına gizli’ yaptığı konuşma toplantının hemen akabinde dışarıya ifşa ediliyorsa parti içinde ciddi bir güven zafiyetinin olduğunu gösteriyor. Sadece parti yetkililerinin bulunduğu bir yerde yapılan konuşmalar basına dahi kapalı olarak görüşülüyorsa bu konuşmalar gizlilik arz eder. Ve konuyla ilgili bir açıklama yapılacaksa ancak partinin Genel Başkanı tarafından yapılmalı idi. 
***
Gündem hazır kızlı-erkekli bunca söylem kirliliğine bulanmışken okul yurtları öğrencileri ihya edecek kadar çoğaltılsın ki öğrenciler her senenin başında ‘nerede kalacağım’ derdinden kurtulmuş olsunlar. Zira öğrenci evlerinde kalmak anne-babalar için hatırı sayılır bir külfete mal oluyor. Asgari ücretle geçimini sağlayan bir ailenin çocuğunu üniversiteye göndermesi yol, yemek, kıyafet ve kalacağı evi de göz önüne alacak olursak karşımıza oldukça külfetli bir meblağ çıkıyor.

Başbakan Erdoğan’ın bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını ve hem yurt hem de öğrenci burslarını iyileştirecek adımlar atılması için talimatta bulunacağını ümit ediyorum.

Dini ve geleneksel yapıya sahip toplumumuzda çok az sayıda aile çocuklarının kızlı-erkekli evlerde kalmasına razı gelir kanaatindeyim. Zira bu konuyla ilgili olarak bir referandum yapılsa toplumun büyük bir kısmının bu konuya sıcak bakmayacağı ortaya çıkacaktır. 

Gelecek vicdanlı, ahlaklı, insaflı ve haysiyetli bireyler olarak yetiştireceğimiz çocuklarımızın ellerinde şekillenecek. Zira unutulmamalı ki vicdan, merhamet, haysiyet ve ahlak zafiyeti yaşayan anne-babaların siması evlatlarıdır.

Utanmaktan utanan insanlar var olsun ki utanmayacak kadar yüzsüz olanların esamisi okunmasın…