marrowgates @ gmail.com

İnternet ve onun getirdiği dijital teknoloji günümüzde insan hayatının büyük meşgalelerinden biridir ve etkileri son derece güçlüdür. Gündelik ve profesyonel yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen teknoloji, önü alınamaz büyümesiyle beraber sadece gündelik ve profesyonel yaşamı değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatı da derinden etkileyip, etkisi altına almıştır. Teknolojinin ve dijitalliğin yer aldığı bu boyut çok hızlı bir şekilde değişmektedir ve aynı zamanda da çok fazla değişikliğe de uğramaktadır. Yakın bir gelecekte insan hayatını tamamen ele alması çok muhtemel gözükmektedir. Dijital kültür kavramı günümüzde sanal ortamlarla beraber günlük yaşam için de tanımlanmaya çalışılmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda dijital kültür içinde yaşanılan çağın getirdiği teknoloji ve yeniliklerin sanal dünya dışında günlük hayatta da fazlasıyla yer tutarak yaşam tarzı ve giderek alışkanlık haline gelen davranışları oluşturmaktadır.

Günümüzde kullandığımız teknolojinin hayatımıza büyük oranda yansıması ve beraberinde getirdiği değişimler silsilesine baktığımızda, dijital kültürün oluşmaması gibi bir seçenek yoktur. Teknolojik gelişmelere hızlı ve bilinçsiz bir şekilde kapılan insan hayatı, değişimlerle gelen teknolojinin kendi kültürüne etkilerine da hazırlıksız yakalanmıştır. Bu sebeple, etkilerini yönlendirmek ve bunlara hazırlıklı olmak ciddi bir önem taşımaktadır. Bu kadar büyük bir alanı kaplayan ve kendi kültürünü oluşturan teknoloji, kontrol edilmek isteniliyorsa en baştan oluşumu incelenmelidir. ‘’Dijital kültürü oluşturan Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya’’ bu durumda etkisi olabilecek iki kaynaktır. Verilerin toplanmasının yönetilmesi ve bunun medya aracılığı ile taşınması büyük çerçevedeki en önemli etken olarak gözükmektedir. İnsanı ve hayatını bir süredir etkisi altına alan ve dönüştüren dijital kültür, kültürlerarası geçişine de son hızda devam etmektedir. Etkilenen kültürler bir zincir oluşturarak birbirlerine nüfuz etmekte ve birbirine karışmaktadır. Bu süreçte etkilenen kadar etkileyecek olan kültürümüzün geleceği dönüştürülen içerikleri yüzünden değişime mahkumdur.

Bir başka bahsedilecek konu ise dijital kültürün insanlara etkisi ve hayatlarındaki yerin tartışılmasıdır. Dijital kültürde değişime uğrayan ve yeri değişmeyen insan ve insan hayatının bu konumdaki yeri önemlidir. Bu durumda, kültürün satın alınabilir bir durum haline gelmesi inkar edilemez bir gerçek olmakla beraber, bireylerin pasifize hale getirilip dijital nesnelere dönüşmesi ve bilinçlerinin bilinçsiz bir biçimde kontrol altına alınması çarpıcı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın dijital süreçteki adaptasyonu büyük bir önem taşımaktadır. Kültür ve dijital kültürün kitleselleştirme, rasyonelleştirme ve planlama ölçüleri insanı bu süreçte var eden etkenler arasındadır. Bu kısımda karşımıza çıkan bilinçsiz kontrol altına alınma durumu bireyi bilinç azlığının kontrol ettiği kültürel ürünlerin üretildiği bir dünyaya mahkum etmektedir. Bilinç azalmasıyla beraber ortaya çıkan fazla düşünememe, anlık ve kitlesel eğlenceler gibi geçici ama aynı zamanda hayatın bir parçası haline gelmesiyle kalıcı olarak oluşan durumlar, bunlara mahkum olan insan toplulukları yaratmaktadır. Modernizm ve küresel kapitalizm gibi insanı ağına çeken sosyal platformların uyguladığı bu stratejiler, oluşturulan bilinçsiz toplumların arzularını yönetmekte ve aynı durumların tekrar tekrar oluşmasına zemin hazırlamaktadır.