Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından desteklenen, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Faydalanıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Eş Faydalanıcı oldukları, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Sözleşme Makamı ve AB Türkiye Delegasyonu’nun da İzleyici olarak yer aldığı “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi”, yerelde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik farkındalığının artırılması, etik davranış kurallarının oluşturulması ve yolsuzluğun önlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK), 25 Mayıs 2004 tarihinde kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamaları izlemek amacıyla kurulmuştur. 2008 yılından itibaren Kurulun her yıl 25 Mayıs’ı ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftayı da “Etik Haftası” olarak kutlaması sebebiyle, Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK) Başkanı Köksal Toptan bazı değerlendirmelerde bulundu.

KGEK’nın kurulduğu günden bu yana, kamuda etik kültürün güçlenmesi için Avrupa Birliği ile ortak projeler yürüttüklerini belirten Toptan, Kurul’un gündeminin bir süredir “yerel yönetimlerde etik” olduğunu belirtti ve bu kapsamda tamamlanma aşamasında olan söz konusu projenin önemli çıktılarını anlattı. Yerel yönetimlerde etik ihlallerine neden olan mevzuat eksikliklerinin belirlenerek bu alanlara yönelik yeni mevzuat tekliflerinin geliştirildiğinin altını çizdi. Köksal Toptan “Proje ile mevcut denetim mekanizmalarının etkinliğinin gözden geçirilmesi mümkün olurken, yerel yönetimlerin hizmet alanlarına ilişkin etik kuralların yerleşmesine de katkı sağlandı” dedi. Toptan ayrıca projenin Covid-19 pandemisi gibi küresel bir krize denk gelmiş olmasına rağmen, Türkiye genelindeki yerel yönetimleri kapsayan çevrimiçi toplantı ve konferanslar ile sürdürülüp nihayete erdirildiğinin de altını çizdi.

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi’nde neler var?

Vatandaşların ve kamu görevlilerinin etikle ilgili algılarını ölçmek üzere anketler yapıldı.

Etik dışı ihlallerin yasal boşluklarının kapatılmasına yönelik çalışmalar yapılarak mevzuat önerileri belirlendi.

Yerel yönetimlerdeki hizmet alanlarına özgü etik ilkeler belirlendi.

Yerel yönetimlerdeki hizmet alanlarına özgü etik ilkeleri düzenleyen “Yerel Yönetimler Etik Rehberi” hazırlandı.

Hizmet veren kadar hizmet alan vatandaş, kurum ve kuruluşların da etik farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Sivil izleme ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirildi ve STK’ların kapasitelerini artırıcı faaliyetler düzenlendi.

Eğitimle desteklenen sürdürülebilir farkındalık politikası kapsamında etik eğiticiler havuzu yeni eğiticilerle daha da güçlendirildi.

Yerel yönetimlerdeki seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin yararlanabilecekleri uzaktan eğitim (E-Öğrenme) portalı ve eğitim modülleri hazırlandı.

 

Hibya Haber Ajansı