Türkiye Bankalar Birliği'nin e-postayla yaptığı açıklamada, finans sektörüne yönelik küçük boyutlu borçlar için Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçevesi kapsamında yeniden yapılandırma limitlerinin 25 milyon TRY’den 100 milyon TRY’ye çıkarıldığı belirtildi.

 

·        Yeniden yapılandırma konusunda alternatif seçenekler sunmak için vade, ödemesiz dönem, faiz oranı parametreleri güncellendi.

·        Değişiklikler rekabet kurulu onayına tabidir.

 

Bir başka deyişle; 100 milyon TRY altındaki borçlar küçük borç olarak tanımlanacak ve buna ilişkin yapılandırma kurallarına tabi olacak. Vade, ödemesiz dönem ve faiz parametreleri ise yapılan fizibiliteye göre belirlenecek ve buna göre uygulanacaktır. Revize edilen Temmuz 2021 Çerçeve Anlaşmaya göre;

 

Vade ve ödemesiz dönem:

 

·        12 aya kadar anapara ve faizsiz dönem olması durumunda en fazla 60 ay,

·        Sadece faiz ödemesi ile maksimum 24 ay olması durumunda maksimum vade 84 ay,

·        Maksimum 6 aya kadar olan anapara ve faizsiz vadeye ek olarak, sadece faiz ödemeli 18 aya kadar olan vadelerde maksimum 72 ay vade verilebilmektedir.

 

Faiz oranı:

 

·        Faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabilir.

·        Sabit faiz durumunda, mevcut koşullar ve müşteriler bazında belirlenen oran dikkate alınacaktır. 36 ayı aşan bir vade verilmesi durumunda faiz oranı değişken olarak uygulanacaktır.

·        Değişken faiz oranı;

o   2 yıla kadar vadeli işlemler için TLREF+1

o   2-5 yıla kadar vadeli işlemler için TLREF+2

o   5 yıl üzeri vadeli işlemler için TLREF+3

o   TLREF 3 ayda bir güncellenecek.

o   Formülasyon: İlgili Faiz Ödeme Döneminde Kullanılacak TLREF Oranı (%) = ((BIST TLREF Endeksi t1 / BIST TLREF Endeksi t0) –1)/g× 36500 (t1: Kredi Kullandırım tarihi, t2: Hesaplama Dönemi Başlangıç Tarihi, g: t1 ve t0 gün sayısı farkı)

Kaynak Tera Yatırım-Enver Erkan
Hibya Haber Ajansı