Son günlerde 27 Mayıs askeri darbesi ve 28 Şubat post-modern darbeye atıfta bulunarak ülkemizde yeni bir darbe ikliminin oluşturulması için açıklama yapan, en ufak imada bulunan, atıf yapan tüm söylemlere karşı sivil iradenin temsilcileri olarak yüksek sesle BAŞARAMAYACAKSINIZ diyoruz!

Türkiye'yi içe kapatarak güçsüzleştirmeye çalışan hiçbir adım başarılı olamayacaktır.

Türkiye'nin eski günlerine dönmesi için yapılan ideolojik açıklamaları, başörtüsü üzerinden darbe çığırtkanlığı yaparak kronik faşizan hastalıklarını stabil duruma sokmak isteyenlere karşı her zaman mücadele ettik, bundan sonra da mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 

Cahil, insanların temel hak ve özgürlükleri nokrasında saplantılı olan faşizan her görüşün kendi kısır döngüsü içerisinden öteye gitmeyeceğini tarihi vesikalardan biliyoruz.

15 Temmuz darbesine Millet olarak karşı çıktık ve askeri vesayetin bir daha ülkemizde hakim güç olmayacağını hep birlikte gösterdik.

Sivil Düşünce olarak her dil, din, ırk ve düşünceye saygı duyuyor ve platformumuzda seslerine yer veriyoruz. 

Umut ediyoruz ki, pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günler de geride kalacak ve hep birlikte güzel günlere tekrar kavuşacağız. 

 

MANİFESTOMUZ:

TÜRKÇE

Kendi özgür seçimlerimiz dikkate alınmadan zorla dayatılmak istenen ideolojilere, fikirlere ve insan tiplerine karşın “insanlık” ortak paydasında birleşerek net çözüm önerileri üretmek aynı zamanda Türk’üyle, Kürdüyle, Arabıyla, Ermeni’siyle, Lazıyla, Süryanisiyle, Alevisiyle, Sünni’siyle, İslamcısıyla, solcusu ve sağcısıyla… Herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği; çatışmadan, kavga etmeden, farklı bir görüşü, ırkı, dili, mezhebi, ideolojiyi ve inancı kendisine sorun etmeden; insanlık zemininde, evrensel ahlak gereği özgürleşmenin ve insan olmanın bilincini herkese gösterebileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz.. İstiyoruz ki, kimse kendi seçiminden dolayı dışlanmasın ve yadırganmasın ve kimseye zorla bir düşünce dayatılmasın. Herkes kendi seçiminde özgür olsun; kimsenin dinine, ırkına, ideolojisine, mezhebine herhangi bir müdahalede bulunulmasın.
Bu ülkenin farklı farklı düşünen ve inanan renkleri olarak buradan bu mesajı vermek istiyoruz. İnsanlığımızı ortaya koyarak, baskıcı ve dayatmacı zihniyetlere karşı, sivil düşünceyi, özgürlüğü, demokratlığı, hukuku ve adaleti toplumun tüm kesimlerine fark gözetmeksizin tesis edilmesinin, yol ve yöntemlerini tartışacağız. Bizler özgürce seçimini yapan, yaptığı seçimden dolayı yadırganmayan, sivil düşünen, ülkesinin tüm renkleriyle barışık, çatışmadan uzak kaliteli bireylerin bir arada huzur içinde yaşamasını arzuluyoruz. Bunun için pratik çözüm önerileri sunacağız.
Sivil Düşünce; Kürt yazarların yazılarını Kürtçe, Laz yazarların Lazca, Ermeni yazarların ise Ermenice olarak yazabileceği, diğer tüm farklılıkların ise ülkemizin toplumsal ve siyasal gerçekliğine yönelik analizlerini kendi düşünce pencerelerinden bakarak, özde özgürleşmenin ve sivilleşmenin yani insan olmanın yolları üzerinde görüş bildirecekleri buna bir katkı sunacakları özgür bir ortam olacaktır.
Sivil düşünce insan özgürlüğünün tavizsiz savunucu olacaktır. Özgürlüğü tavizsiz savunmak sitenin var oluş amacıdır. Tüm özgürlük dostlarını sitemize davet ediyoruz.
Sivil Düşünce her özgürlükçünün ev sahibi olduğu bir site olacaktır. İkram edilecek şeyin ne olduğu çok belli değil mi?

 

KÜRTÇE

Hilbijartinen ku ecıbandının nayen ku déhnkırın tışten ku bı zore dıxazın birdoz raman u mırov (şimsat) tevi mirovati hevpar jépar bı yekanti net çareseri peşniyari çekirin le dı eyne vexti bı kurda,tırka ereba ermeniya laz zan ,bı eleviyan,bı suniyan,bı islamciyan,bı solci u saxciyan ….

Her kes ku xwe bı rizgari ku xwe bıdı vegotın pevçun ,şer nekın ,ciyawaz nijat u zıman u zav
Birdoz u baveri jı xwer ne kı rırsgırek dı zeminen mırovatiye gerduni sınç bı pedivi ,rızaribun u pek hatinan mirovitiye birani ku re bıdı her kesi neveng ke em dıxazın bıdın çekirin…

Em dıxazın ku kes jıber tışten ku jıbo hıljatinen xwe ne vederkırın u vebanin u tu kesi bı zore ramanan nedin pozberkırın.her kes jıbo hılbızattınaxe azadbı .ne ol a tu kesi,nijada vi,birdoza vi,zav e van ne tu tékilahi ben kırın.lı we devlata ciyavaz ciyavaz fıkırın u baveri rengeva afirin em dıxazın jı vedera ve hinare bıdın .em dıxazın mırovatiyaxe texin navinen,zordesti u postberi lı hembere birubaveri neferman ramana ,azadiye,demokrati,dad u dadmenti lı gışe cıvake sarçavazi raçavkırın sazi kırın re u ava berhevdan bıkın.emé bı rızgari hılbjartınen bıdın kırın, jı berk u hılbıjartınen xwe kırın ne vebanin,neferma ramanan, lı welate xwe bı tım renga aşiti,jı pevçunan bı dur u ferd u bıvesp lı carcaran dı arame de em dıxazın ku bıjin. Jıbo ve yeke kırdari çaresari peşniyariye eme peşkeş bıkın.naferma raman ;nıviskare kurmancan nivise xwe ,niviskare laz a bı lazi,niviskaren ermeni ji bı ermeni karibın bı nivisinın,din hemuyendınen ji lı welateme civaki u rézani rastinen xwe kul ı derbare ve dahuren fırken xwe lı şibake xwe dınerın,péze azadiye u nefermani yagolı ser riyen ku bıvin mırov fırken xwe bıdın lı darxıstın u lı vé yeke tekari peşkeş kırın bıvibeşengıg azad .nefermanen neferman azadiya mırov bé tawiz bı parestın. Azadiye be tawiz bı paristın arman hebuna siteye yı .hemu hewalen azadiye em bang siteya xwe dıkın.fıkıren neferma her mirave xwediye azadiye ve xwudiye siteyeke bı .Tiştên ku ve be ikramkirin gelo pir ne eşkereyE?

 

LAZCA

Çkini oxoşkveri o3xunobape uşinute, mara mcixite çkinda domigures ideologiape, simadepe do mitxanepeşa medgineri, k’oçinobaşi artneri odudes ok’ok’atute tolişteşi gzalepe o3’irupe k’ala obodu; emuteti Turki, Kurdi, Arabi, Sumexi, Lazi, Suryani, Alevi, Suni, Maislame, Mak’vaz’ale, Mamaz’ğvane k’ala artot, k’artayis ti-muşi oxoşkvobate na agnapasen uk’abğute, çkvaneri simada, xor3i-di3xiroba, nena, oceraşgza, ideologia do oceras ğula u3’k’omilute; k’oçinobaşi gagnapaşi doloxe, kianuri mtinobate oxoşkveri do k’oçi oqopimuşi gagnapa… Çki minonan p’k’idat ar sva, namuşi doloxe k’artayik simadape mutepeşi mo3’iran mtelis. Çki minonan çkva, muşi o3xunobate mitik gale va doskidas, mitik mitis ğula va o3’k’edas do çkar mitik çkar mitis simada muşi va doguras mcixite.

İrik iqvas oxoşkveri o3xunoba muşis, çkar mitik ğula var o3’k’edas çkar mitişi oceras, xor3i-di3xiris, ideologias, oceraşgzas. Çki minonan vu3’vat mutxanepe artikartişen çkvadoçkvanero na isinadapan do iceran perepes, k’oçinoba çkinite, mcixi do t’ot’alit’aruli do faşist’uri simadapeşa medgineri, oxoşkvoba, demok’rat’oba, xuk’uk’i do adalet’i, mtel xalk’is ar tolite o3’k’omilu ok’iduşi gzalepe do suverepeşi jin viğarğalaten. Çki p’qoropt ar skidala, namuşi doloxe o3xunu sebebite çkar mitis çkar mitik ğula var o3’k’edas, siviluro isimadas, dobadona muşişi mtel perepete cumalobaşi doloxe skidas do k’abğaşen mendrales xalk’işi m3’k’vinerobas numxvacas. Emuşeniti, çki vo3’iraten, na ixandasen tolişteşi gzalepe.

Siviluri Simadak iqvasen ar ocumale, namuşi doloxe Kurdi maç’aralepes Kurduli nenate, Lazi maç’aralepes Lazuri nenate, Sumexi maç’aralepes Sumxuri nenate na aç’arasen, majura mtel çkvanerobapekti, entepeşi pencereşen o3’k’edute, dobadona çkinişi xalk’uri do p’olit’ik’uri mtinobas, guris oxoşkveri do sivili oqopimute, aşo gi3’vat na, k’oçi oqopimuşi gzalepes entepeşi simadape emute na ognapasenan.

Siviluri Simada iqvasen mçumale utavizoni k’oçepeşi oxoşkvoba. Oxoşkvoba utavizoni oçvalu, aya sait’işi renobaşi noğira ren. Oxoşkvobaşi megabrepe giç’andapt aya sait’işa.

Siviluri Simada iqvasen ar sait’i, namuşi doloxe k’arta simada iqvasen oxormance. Na mekçaten odulyoba var iz’iren a3’işen?!

MIHELLEMİCE
Bele efkerne el hur , bil zor , li yicbiruna lil idolojiyet , hawk il efker we nev’il inseni , nıhné bil Etrek, Ekrad ,Arab,Mıhellemiyé, Ermeniyé ,Lazin,Süryeniyyé,Aleviyé,Sünniyyé,İslemiyyin, Şu’iyyun , we yeminuyun , tınıttıfık bi tariq ıl İnseni we tenhıl ıl müşkilet küllütne me’ ba’ızna.

Nıhné ınrid küll kes tey bıl hurriye yentıq ‘ele helu bele , teqétil u bele hıs. Wext leme i’arrıf rohu , lezım le dinu, mezhebu , ‘ırqu , lisenu u idolojiyu , le ikunun meni’ lı axleq ıl ‘elemi wel küll. Nıhné ınrid te nıbni arz muşterek inseni lı küll şe’b. Inrid ehed qıt le yıthewger we yethaqqar min teht ş ile axtar bi rızatu. Kıl insen yelzem ikun hur fi şi le ixtar , u lezım ehed le izır u isey mudexele lıl din ,lıl ‘ırq , lıl mezheb ve ilel exır.

Fi hey watanna , nıhné lı nıftıkır müteşekkilin , we ne’tıqıd bi elwen muteğeyyırin nerid tını’ti hey ıl tefhimet lıl nes. Tınhıt inseniyetiyıtne fıl nıs , u tıncédıl me’ zıhniyıt ıl zıllam .Efker ıl sıwiliyé , ıl hurriyé , et demokratiyé , ıl hukuk wel ‘edelé , bele ferq u temyiziyé , bı iznAllah bışen ın essıse beyn ıl şe’b küll , tınneqış , eyne tariq , eshel, we ehsenwé. Nıhné ınrid , bıl huriye bışen şi ıl ıxtarna , ehed le yıkrahna we şe’b küll bi elwenu ye’iş fi dewlé , bele teqıtil , bele müşkilet , we ye’iş bıl hızur ıb’id mıl belewet , wel fitnet.

Efker ıl sıviliyé ; kuwetıb ıl Mıhellemiyé, bıl Mıhellemi , Il ekrad bıl Kürdi ,Lazin bıl laz , Ermeniyin bıl Ermeni yektıbun.
Lekin fe ize kıl kes keteb bı lisenu u bı nehiyıtu , bı heqiqıt ıl waqı’at we lı hedef ıl inseniyyé wel sivilliyé , tisér meken hur lil küll.

Efker ıl sıviliyé ; tidéfı’ hurriyıt ıl inseni bel fez’e u bele teviz. Tedefu’ ıl hurriyé bele teviz ,sebeb mevcud ıl mewqe’wé. Ned’i sudeqa we rufeqa el hurriyé küll , le mewqe’ne.

Efker ıl sıviliyé ; Küll lı yedefe’ ıl hurriyé huwwé sahıb beyt hezel mewqe’.Şi lı tın’ızzu we nıkrumu leyş mo ma’rufwé