Merkez Bankası’nın açıkladığı Nisan ayı reel kesim güven endeksi verilerinde ham veri bazında eşik değerin üzerindeki pozitif eğilim devam ederken, arındırılmış veriler bazında aktivitedeki pandemi öncesi seviyelere ılımlı gerileme eğilimini görmekteyiz. RKGE, Nisan ayında 1,2 puan artış ile 109,7 seviyesine yükselirken; mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 0,5 puan azalış ile beraber 107,7 seviyesine gelmiştir.

Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 0,5 puan artış ile %77,8 olurken; mevsimsellikten arındırılmış KKO ise %78,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

 

Reel Kesim Güven Endeksi (Ham Veri ve Arındırılmış Veri) Kaynak: TCMB, Bloomberg

Endeksi oluşturan anket sorularının yayılım endeksleri incelendiğinde son üç ayda toplam sipariş tutarı, sabit sermaye yatırım harcaması, genel eğilim ve cari mamul stoğuna ilişkin değerlendirmelerin endeksi yukarı yönlü etkilediği görülmektedir. Önümüzdeki üç aydaki üretim hacmi, toplam sipariş miktarı, önümüzdeki üç aydaki toplam miktar, önümüzdeki üç aylık dönemde istihdam ve ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı yönlü etkiledi.

Alt kalemlere baktığımız zaman; genel senaryo halen pozitif eğilime işaret etse de ihracat siparişleri ve mevcut siparişlerin beklentilerinde devreye bir miktar pesimizmin girdiğimi gözlemliyoruz. Bu dönemde özellikle Euro Bölgesi’nde hem imalat hem de hizmet PMI verilerinin gösterdiği rotasyon itibariyle, sanayi eğilimleri biraz yavaşlayabilir. Ukrayna – Rusya savaşını belirsizlikleri ve girdi teminini zorlaştırması, bunun da global büyüme ve ana ihracat pazarımız Euro bölgesi ekonomisi üzerindeki baskısı ilerleyen dönemde yurtiçi üretim ve ihracat tarafında aşağı yönlü riskleri artırabilir. Türkiye’nin imalat PMI verileri Mart ayında 49,4’e doğru bir gerileme ile sanayinin daralma bölgesine girdiğini göstermişti. Buradaki daralma ivmesi artabilir. Güncel pozisyonda ise üretime aşağı yönlü keskin bir yansıma gelmemiş ve gidişat itibariyle pozitiflik devam ediyor. Nisan ayına ait veriler olması itibariyle, 2Ç22 dönemine de iyi bir başlangıç yapılmış görünüyor.

 

 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı… Kaynak: TCMB, Bloomberg

Yatırım ortamının belirsizleşmesi, Merkez bankasının ticari kredi büyümesi perspektifini de farklılaştırma yoluna gitmesine neden olmuştur. Kapsam dışı KOBİ, esnaf kredileri gibi grupları dışarıda bırakırsak genel olarak işletme kredilerinin spesifik olarak stok fonlaması, döviz alımı gibi unsurlara yönelimi üzerinden enflasyon etkisinden çekinilmekte. Bu bakımdan, son ZK düzenlemesinin genel perspektifini yatırım amaçlı olmayan işletme kredilerini sınırlamak perspektifinde olduğunu değerlendiriyoruz.

1Ç22 dönemi dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı kaynaklı global yavaşlama baskısının ön plana çıktığı bir dönem olmakla beraber, çeyrek sonlarına doğru Rusya savaşının yarattığı jeopolitik riskler girdi temini ve üretim eğilimleri açısından yavaşlatıcı olguları artıracaktır. Biz 1Ç22 döneminde, öncü göstergeler ve sektörel eğilimler ışığında GSYH büyümesinin yıllık bazda %6,2 olarak gerçekleştiğini hesap ediyoruz. 2022 yılının genelinde ise büyüme patikasının iç ve dış talep şoklarından negatif etkilenmesini bekleriz. Enflasyonist ortam ve bunun satın alma kabiliyetinin azalması üzerinden üretime dolaylı baskısı gibi etmenler, jeopolitik risklerin tedarik üzerinde yaptığı olumsuz etkiler be global yavaşlama baskısı ile önceki dönem tahminlerine göre daha aşağıda bir 2022 büyümesi gerçekleşebilir. Söz konusu belirsizliklerin yatırım trendini de etkileyebileceğini düşünüyoruz, bu kapsamda yıl genelinde büyüme açısından %3,7 oranı öngörümüz mevcuttur.

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı