MİLLİ GÖRÜŞ LİDERİ OĞUZHAN ASİLTÜRK, ŞUUR DERSLERİ AVRUPA SORUMLULARI TOPLANTISINDA KONUŞTU…

ETKİLENEN DEĞİL, DEĞERLENDİREN BİR DÜŞÜNCE YAPISINA SAHİBİZ

Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk, ‘Şuur Dersleri Avrupa Sorumluları Toplantısı’nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda Asiltürk, Milli Görüş Hareketi’nin önemine dikkat çekerek, “Farklı fikir ve akımlardan etkilenen değil, farklı fikir ve akımları, kendi fikir yapımız içerisinde değerlendiren bir düşünce yapısına sâhibiz. Bu hassasiyet Millî Görüş’ün, olmazsa olmaz kuralıdır” dedi.

BÜNYAMİN GÜLER

ANKARA/ Milli Görüşçü Kuruluşlar’ın (MİLKO) ‘Şuur Dersleri Avrupa Sorumluları Toplantısı’ gerçekleştirildi. Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, online olarak yapıldı. Açılışını MİLKO Genel Sekreteri ve Saadet Partisi Başkanlık Divanı Üyesi İlyas Tongüç’ün yaptığı toplantıya Şuur Dersleri Avrupa Sorumlusu Safa Şener başta olmak üzere diğer sorumlular katıldı. Zoom üzerinden yapılan toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Asiltürk, Milli Görüş’ün farklı fikir ve akımlardan etkilenen değil, onları kendi fikir yapısı içerisinde değerlendiren bir düşünce yapısına sahip olduğunun altını çizdi.

FİKİR BİRLİĞİ EN GÜÇLÜ YANIMIZDIR

Şuur Dersleri Avrupa Sorumluları Toplantısı’nda Milli Görüş Hareketi’nin öneminden bahseden Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş Hareketi’nin yarım asırdır, teşkilat yapısında birliği korumayı başardığını ve birlik içerisinde siyaset üretmenin bereketini gördüğünü söyledi. “Hareketimizin en tepe noktasından en alt kademesine kadar var olan fikir birliği, en güçlü yönümüzdür” diyen Asiltürk, konuşmasına şöyle devam etti: “Farklı fikir ve akımlardan etkilenen değil, farklı fikir ve akımları, kendi fikir yapımız içerisinde değerlendiren bir düşünce yapısına sâhibiz. Bu hassasiyet Millî Görüş’ün, olmazsa olmaz, kuralıdır. Bizler Müslümanız. Düşüncelerimizin Müslüman kimliği ile uyumlu ve inanç değerlerimize uygun olması tabiidir. İnancımız, şahsi hayatımızda da, sosyal ve siyasi hayatımızda da değerlerimize uygun düşünmemizi gerektirir.”

İNANAN İNSANLAR PEYGAMBERLERİ ÖRNEK ALIR

“Millî Görüş ‘Yeni Bir Dünya’yı kurma hareketidir” diyen Asiltürk, “Millî Görüş’ün temeli; şefkat ve merhamettir. Gayesi ise; Bütün insanlar için saadet, refah, itibar ve saygınlığın sağlanmasıdır. Millî Görüş’e göre, Allah’ın insanlara doğuştan verdiği yaşama, aklın korunması, inancın korunması, neslin korunması ve malın korunması hakları, inanan inanmayan bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu hakların tamamı devletin koruması altındadır. Millî Görüş Hakk’ı üstün tutan bir anlayışa sâhiptir, kaba kuvvete karşı hakkı, hukuku, adâleti savunur. Millî Görüşçülerin inancı, üç esastan meydana gelmiştir. Birincisi maneviyatçı olmak, dünyacı olmak değil, âhireti hesaba katmak. İkincisi Hakk’ı üstün tutmak. Üçüncüsü de nefis terbiyesini esas almaktır. Peygamberler nefis terbiyesini esas almışlar, firavunlar ise nefislerine uymayı, nefse esareti esas almışlardır. İnanan insanlar peygamberleri örnek alırlar, firavunları değil... Biz Millî Görüşçüyüz, hem kendimizin hem bütün insanlığın Hakk’ı üstün tutmasını, maneviyatçı olmasını, nefis terbiyesini esas almasını arzu ediyoruz. Herkese bunları anlatıp saadetin ancak bunlarla mümkün olduğunu duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

MİLLİ GÖRÜŞ, GENÇLERİN SAPIKLIKLARA, DİYALOGCULUĞA YÖNELMESİNİ ENGELLEMİŞTİR

Milli Görüş’ün ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ düsturuyla genç nesilleri yetiştirdiğini kaydeden Asiltürk, “Yetiştirdiği gençlerin memleketine, milletine ve bütün Müslüman toplumlara hayırlı bir fert olmasına gayret ettiği gibi bu gençlerin îmanına ve ahlâkına da sâhip çıkarak itikâdi sapıklıklara, ılımlılığa, diyalogculuğa, hadis ve sünnet inkârcılığına yönelmesine de engel olmuştur. 50 yıldır yapılan bu muazzam çalışmalar ve projeler de göstermektedir ki, Millî Görüş Hareketi bütün insanlığın kurtuluş hareketidir. İhtiyarî değil mecbûridir. Çünkü düzenin böyle yürümesi mümkün değildir. Millî Görüş’ün geliştirilmesi ve uygulamaya konması lâzımdır. Bu hususta hepimize görev düşüyor. Hepimiz bütün gücümüzle bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmak zorundayız. Millî Görüşçüler olarak üzerimizde; inananların inandığı gibi yaşayabileceği, haksızlıkların olmadığı, ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’yi, arkasından mazlum milletlere yardım edebilecek güçte ‘Yeniden Büyük Türkiye’yi ve son hedef olarak da hak ve adâlete dayalı ‘Yeni Bir Dünya’yı kurma sorumluluğu var. Allah’ın izniyle şuurlanacak, çelikleşecek, programlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları yaparak Allah’ın lûtfu ile ‘Yeni Bir Dünya’nın kurulması için çalışacağız” dedi.

BU GAYE İÇİN ‘ŞUUR DERSLERİ’Nİ BAŞLATTIK

Milli Görüşçü Kuruluşlar olarak bu hedef ve gaye için Şuur Dersleri başlattıklarını hatırlatan Asiltürk, sözlerini şöyle noktaladı: “Toplumumuzun milli ve manevi değerlerini yeniden hatırlatmak, aile kurumunu yeniden ayağa kaldırmak, milletimizin geleceği olan genç nesillerimizi ahlaksızlık girdabından kurtarmak, dinimizin ve tarihimizin milletimize yüklediği misyonu, kimliği ve duruşu yeniden hatırlatmak, iyiliği emretme ve kötülükten menetme görevini yerine getirmek için ‘İslami Şuur Dersleri’ adı altında muhteşem bir manevi kalkınma projesi başlattık.”

TONGÜÇ: YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR MEYVELERİNİ VERDİ

Programın açılışını gerçekleştiren MİLKO Genel Sekreteri ve Saadet Partisi Başkanlık Divanı Üyesi İlyas Tongüç ise “Yaptığımız çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. Artık hem Türkiye’de hem Avrupa’da ‘Şuur Dersleri’yle binlerce kişiye ulaşıyoruz. Hedefimiz her mahalleye, her eve girmektir. Yaptığımız toplantılarda bütün kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu halka büyüyerek yayılacak her tarafa inşallah” dedi.

Sivil Düşünce Haber Portalı

sivildusunce.com