24-25 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan AB Zirvesi’ne ilişkin olarak basında yer bulan karar taslağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı açıklaması:
Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi toplantısı taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığını tespit etmek maksadıyla düzenlenmiştir. Bu toplantı neticesinde, tarafların resmi müzakereye geçebilmeleri için gerekli olan ortak zemin arayışlarının devam edeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıkça ifade edilmiştir.

Hal böyle iken, AB’nin, yarım asrı aşkın bir süre müzakere edilmiş, Kıbrıs Rum tarafının eşitlik zemininde yetki ve refah paylaşımını reddi yüzünden defaten başarısızlıkla sonuçlanmış, tüketilmiş ve Rum tarafının statükoyu devam ettirmek için araç olarak kullandığı federasyon zeminini, geçmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek savunması yanlı tutumunun yeni bir göstergesidir.

Kıbrıs’ta olası bir uzlaşı, ancak iki tarafın karşılıklı kabulüyle mümkün olabilir. AB’ye düşen görev tarafların meşru haklarına dayalı sürdürülebilir bir çözüm için taraflar arası dengeyi sağlamak ve olası bir uzlaşıyı desteklemektir. Taraflar arasında ortak bir müzakere zemini ancak, mevcut gerçekliklerin, adadaki iki tarafın her anlamda eşitliklerinin, bir başka deyişle; egemen eşitlik ve eşit statülerinin kabulüyle bulunabilir.


KKTC Cumhurbaşkanlığı