Resmi Gazete'de yayınlanan genelgede Erdoğan, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Türkiye" vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek için hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

2. Mart 2021. Eylem Planı'nın tüm bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığını, reformun devamının On Birinci Kalkınma Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesine dayalı olacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi: şeffaf ve adil bir şekilde. Ayrıca sorunların uygulamada çözülebilmesi için yüksek düzeyde bir farkındalık ve daha güçlü bir insan hakları koruma sisteminin oluşturulması öngörülmektedir. kullanılan ifadeler.

Erdoğan, planın uygulama süresinin iki yıl olacağının öngörüldüğünü, hedefler, hedefler ve faaliyetler somut olarak öngörüyor. Öngörülen her aktivite için 'Kısa' (1 ve 3 ay), 'orta' (6 ay ve 1 yıl) ve 'Uzun vadeli (2 yıl) belirleneceğini, bu sürenin maksimum olduğunu, her bir faaliyetin belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmesi, ilgili faaliyetten sorumlu bakanlıklara ve kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Sorumlu bakanlık veya kurum veya kuruluşlar, ilgili faaliyetler kapsamında işbirliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyeceği belirtildi.

İşbirliği yapacak kurumların belirlenmesinde ortaya çıkabilecek tereddütler Cumhurbaşkanlığı tarafından giderilecek. Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını izlemek ve koordine etmek amacıyla "İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu" oluşturulmuştur. " İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kuruluna Başkan, Başkan Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Bakan başkanlık edecek. İçişleri Bakanlığı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlık edeceğini bildirdi. Yönetim Kurulu'nun 6 ayda bir toplanacağını, çalışma usul ve esaslarının Kurul tarafından belirleneceğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "İhtiyaç halinde ilgili kurum temsilcileri görüşlerinden yararlanmak üzere Kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür.

Eylemde öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar Ombudsman Kurumuna da sunulacak ve bu kuruluşlar raporun değerlendirme sonuçlarını Başkanlığa bildirecek ve Yıllık Uygulama Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanacaktır. İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanacaktır. İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanması sırasında, tüm bakanlıklardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından, uygulama takvimi çerçevesinde görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmelerini rica ediyorum."