AK Parti,15 maddelik ekonomi teklifini meclise sundu.
Teklifte, öne çıkan maddeler ise şu şekilde:Kanun kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, Covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemedeki vergi ceza kayıtları dikkate alınmayacak.