28 Şubat davasının gerekçeli kararında, REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla ilgili olarak, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır." denildi.