Ekim 2021 itibariyle 20.8 milyar dolar ihracat gerçekleşirken, 22.2 milyar dolar ithalat gerçekleşti. Dış ticaret dengesi son üç aylık ihracat rakamlarının yükselmesiyle, 2020 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaşarak 1.4 milyara dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ihracat tarafının son aylardaki yükseliş ile %93,5 seviyesine yükseldi.

 

TÜİK verilerine göre Ekim 2021 ayında 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken ekonomik faaliyetlerine göre incelediğimizde İmalat %94.6 ile 19.7 milyarlık katkı yaptı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %3.13 ile 650 milyon dolarlık katkı sağlarken, madencilik ve taş  ocakçılığı %1.46 ile 303 milyon dolarlık katkıda bulundu.

 

İthalat tarafına baktığımızda ise Ekim 2021 itibariyle 22.2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Ekonomik faaliyetlerine göre  dağılımı ise  %72.6 pay ile 16.1 milyar dolar imalat, %19.7 pay ile 4.4 milyar dolar madencilik ve taş  ocakçılığı  ve %3,9 pay ile 868 milyon dolar su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ithalatı gerçekleştirilmiştir.

 

Ekim ayı ithalatımızın 12.2 milyar dolarlık kısmı denizyolu ile yapılırken toplam ithalatımızın  %55’lik kısmı deniz yolu taşımacılığı ile yapılmaktadır. Toplam ithalatımızda diğer taşımacılık türlerinin payları ise; karayolu %17.5, Demiryolu ve Diğer %18.3 ve havayolu %8,8 olarak dağılım göstermiştir.

İhracat tarafında ise ithalatta olduğu gibi en büyük taşımacılık payı %58.7 ile denizyolu ile yapılmıştır. Geriye kalan taşımacılık türleri ise; %30.2 karayolu, %9 havayolu ve %1.9 ile Demiryolu ve Diğer taşıma türleri ile yapılmıştır.

 

İhracat yaptığımız ilk 20 ülke arasında 1.7 milyar dolar ile Almanya ilk sırayı alırken toplam ihracat oranındaki payı ise %7.61 olmuştur. ABD 1.3 milyar dolar ve %5.88 pay ile takip ederken , Birleşik Krallık 1.2 milyar dolar ve %5.5 pay ile en çok ihracat yapılan ilk üç ülke arasına girmiştir.

İthalat yaptığımız ilk 20 ülke arasında Çin ve Rusya toplamda %22’lik pay ile başı çekerken %6.7 pay ile  Almanya  bu ülkeleri takip etmiştir.

 

Avrupa birliği (AB 27) %41.2 ile ihracatımızdaki en büyük payı alırken (AB hariç diğer Avrupa) ülkeleri %14.3 pay almıştır. Böylelikle Avrupa kıtası ihracatımızda %55,5’lik pay alarak en çok ihracat yapmış olduğumuz kıta olarak ilk sırayı almıştır. Yakın ve Orta Doğu %17.29 pay alırken, Kuzey Amerika bölgesine  %7.3 ihracat gerçekleşmiştir.

İhracatımızın %55.73 kısmı OECD ülkelerine yapılırken, %25.1 kısmı İslam İşbirliği Teşkilatı, %13’lük kısmı ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkelerine yapılmaktadır.

 

Avrupa kıtası ihracatımızda olduğu gibi ithalatımızda da  %45 pay ile ilk sırayı almıştır. Avrupa Birliği (AB 27) %28.7 pay alırken, Diğer Avrupa (AB Hariç) %16.2  pay almıştır. Diğer Asya ise %24.1  ithalat gerçekleşmiştir.

İthalatın %41.7 kısmı OECD ülkeleri üzerinden yapılırken, %16.1 kısmı Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri ve %12.4 kısmı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden yapılmaktadır.

 

https://www.albmenkul.com.tr/Uploads/Document/edfc1e43-8f06-4aca-b88b-0a7225f122b5.pdf?v-637738813425392242

 Kaynak ALB Forex
Hibya Haber Ajansı