TCMB Ekim Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari yılsonu enflasyon beklentisi %17,63 olmuştur. Kısa dönemli enflasyon beklentilerine baktığımızda; Ekim ayı enflasyonu %1,94, Kasım ayı enflasyonu %1,18 ve Aralık ayı enflasyonu ise %0,94 beklenmektedir. Enflasyon söz konusu aylarda beklentilere paralel bir şekilde artarsa Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yıllık enflasyon da sırasıyla %19,36, %18,05 ve %17,69 olarak gerçekleşecektir.

 

Küresel enflasyon eğilimlerine ek olarak; zayıf lira, iç talep etkisi, enflasyon beklentilerinde bozulma gibi faktörlerin de riskleri yukarıya çektiği görülmektedir. Dolayısıyla, enflasyon risklerinde sapmaya neden olan başta arz sıkıntıları ve enerji fiyatları gibi faktörlere lokal etkenleri de eklemek gerekmektedir. Özellikle, politikanın tepkimesinin muhtemelen daha fazla gevşeme şeklinde olacak olması oluşturacağı kur hareketleri itibariyle ithal maliyetleri kaynaklı enflasyonu artıracaktır. Bu noktada, biz enflasyon denge noktasının resmi beklentilerden yukarıda oluşabileceğini ve enflasyonist baskının artabileceğini düşünüyoruz.

 

12 ve 24 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun sırasıyla %13,91 ve %11,27 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması böylece %12,59 olmuştur. 

 

 

Yıllık TÜFE beklentilerindeki gelişmeler… Kaynak: TCMB, Bloomberg

 

Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan faiz oranı beklentileri ay sonu için %17,82 olmuştur. Piyasa, Merkez Bankası’nın da politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranını ise cari ay ve 3, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla %17,63, 16,60, 14,34 ve 12,38 olarak öngörmektedir.

 

Merkez Bankası söylem ve eylem noktasında erken gevşeme ve ortodoks olmayan uygulama patikasında olabilir.  Gelecek hafta gerçekleştirilecek PPK’da artan enflasyon riskleri ve bozulan görünüme rağmen 50 baz puan faiz indirimi daha yapılmasını ve yılsonuna doğru politika faizinin %16,50 seviyesine düşürülmesini bekleriz. Bu aşamada, Merkez Bankası’nın gösterge olarak ele alacağı enflasyon oranı odak noktasının çekirdek C göstergesine kayması buna en önemli dayanak oluşturmakla beraber; özellikle ticari kredilerdeki eğilimin parasal sıkılaşma nedeniyle beklenenden daha fazla yavaşlaması kapsamında kullanılan retorik büyüme dinamiklerinin ve reel sektör faktörünün de dikkate alındığını ortaya koymaktadır.

 

Büyüme beklentilerinde iyileşme görüyoruz. Bir önceki anket döneminde %8,2 büyüme şeklinde olan 2021 GSYH beklentisinin %8,9’a arttığı görülmektedir. 2022 öngörüsü ise Ekim anket döneminde %4,2 büyüme oldu. OVP’de ekonomide bu yıl %9 büyüme sağlanacağı öngörülmekle beraber, sonraki yıllara ilişkin olarak 2022 tahmini %5, 2023 ve sonrası için %5,5 tahminleri oluşturulmuştu. Büyümenin öncü göstergelerinde kuvvetli seyir gözlenirken; sanayi üretiminde Ağustos verisinde, bir önceki ay görülen dönemsel daralmanın geri döndürüldüğü gözlenmişti. Hizmet sektörünün artan katkısı, olumlu dış talep görüntüsü ve üretim bandı ile tüketim eğilimlerinin de halen hareketli olması; küresel etkenlerden kaynaklı çekinceye rağmen büyüme projeksiyonlarımızı yüksek tutmamızı sağlamaktadır.

 

Döviz kuru beklentileri 2021 yılsonu için 9,22 olmuştur. 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentilerinin ise 10,01 olduğunu görüyoruz.

 

Kaynak Tera Yatırım-Enver Erkan
Hibya Haber Ajansı