Bahar bayramı olarak kutnana Nevroz, Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya kültürlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.  baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır.

Nevruz Günü, Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

Türklerde Nevruz Günü, Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır. Oniki Hayvanlı Türk Takvimine göre Türklerde de bugün çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Orta Asya'daki Türk boylarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini günümüze kadar yaşatmışlardır.

Kürt halkı için Nevroz Bayramı ayrı bir özelliği temsil eder. Kürt tarihçileri; Kürtlerin en eski dini olan Zerdüşt'ün kitabı Zendavester'de, Firdevs'inin Şerefname'sinde, Ömer Hayyam'ın Nevrozname'sinde ve Şerefxan'ın Şerefname'si ile günümüzde çeşitli yazılı eserlerde Nevroz değişik şekiller tasvir edilmiştir.

Kürt efsanesine göre, Asurlu zalim Kral Dehak'ın omuzbaşlarında çıkan yaralar dayanılmaz derece acılar verir. Dehak'ın şifa bulmak için başvurduğu birçok hekim bu yaraları tedavi etmeye çalışsa da başarılı olamaz.  Derken bir hekim, Dehak'ın şifasının her gün iki Kürt gencinin beynini çıkarıp yaralarının üzerine sürmesi olduğunu ileri sürer. Kral Dehak, hekimin sözünü dinler ve her gün iki Kürt genci öldürülerek beyinleri Dehak'ın omuzlarındaki yaralara konur. Uzunca bir süre böyle devam ettikten sonra bazı gençler öldürülmemek için kentten kaçarak dağlara sığınırken bazıları ise bu zulme çare bulmanın yolunu arar.

Tam da bu sırada Kawa adında bir demircinin oğluna gelir. Demirci Kawa yiğit, cesur ve iyi yürekli biri olmasıyla ünlüdür. Kawa, oğlunun ve halkının böyle katledilmesini kabullenemez ve çevresindeki insanlarla konuşur. Dehak'ın zulmünden kurtulmanın tek yolunun onu öldürmek olduğunu anlatır. Kawa, Dehak'ın sarayına giderek onu öldürür ve ölümünü de ateş yakarak haber verir. Böylece her yıl, 21 Martta büyük ateşler yakan Kürt halkı özgürlüklerine kavuşmalarını kutlarlar. 

Yakın tarihe kadar ülkemizde Nevruz Günü ya da Nevroz Bayramı'nın kutlanması serbest değildi.