Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

Şirket, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olacak. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olmak üzere mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazine'nin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılarak kısaltılmış adı MKE AŞ olacak.