İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi iş yemeği dönüşüne ait MOBESE görüntülerini sızdıran kamu görevlileri ve bu görüntüleri hukuksuz şekilde temin edip yayınlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sunan İmamoğlu, sorumluların cezalandırılmasını ve kamu davası açılmasını istedi.  

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suç duyurusunda, MOBESE’den sorumlu erişimi bulunan şüpheli veya şüphelilerin, TCK madde 135’e göre kişisel verilerin kaydedilmesi, TCK madde 136’ya göre verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, TCK madde 137, TCK madde 257’ye göre görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri belirtildi.   

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ AÇIK HESAPLARDAN PAYLAŞILDI

Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24.01.2022 tarihinde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeni ile gün boyunca hem İBB Afet Koordinasyon Merkezi, hem de sahada yoğun çalışmalar yaptığı, çalışmalar esnasında daha önceden planlanmış resmi bir yemeğe katıldığı, yemek yenilen mekana giden yol üzerinde bulunan MOBESE görüntülerinin açık sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı hatırlatıldı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLSİN

Suç duyurusunda, görevi suçu önlemek, kişilerin güvenliğini sağlamak olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan MOBESE’nin hukuksuz şekilde kullanıldığı, bu kullanımın mağduriyete sebep olduğu belirtilerek,  şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmaları talep edildi. Suç duyurusunda kayıtları sızdıran kişiler tespit edilmesi istendi. Tespit edilecek isimler için ayrıca dava açılacağı hatırlatıldı.

KİŞİLERİN KEYFİ OLARAK İZLENMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

Suç duyurusunda, MOBESE sisteminin Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 140'da sayılan suçların işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunması ve başta türlü delil edilme imkanının bulunmaması halinde kullanılabileceği anımsatılarak, “Ancak ortada suç işlendiğine ilişkin bir şüphe bulunmamaktayken ve de önleyici idari hizmet için belirtilen unsurlar sağlanmadan kişilerin keyfi olarak izlenmesi ve kayda alınması söz konusu olup, bu durum sistemin tıpkı somut olayda olduğu gibi hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir” denildi.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASI HAPİSLE CEZALANDIRILMALI

Mevcut durumun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kamu görevlileri tarafından sistematik ve yasa dışı bir şekilde takip edilip verilerin kaydedildiği şüphesini oluşturduğu belirtildi.  Görüntülerin ortada hiçbir hukuki gerekçe olmadan kaydedilip paylaşılmasının TCK madde 135'e göre 1 ila 3 yıl hapisle cezalandırılması gerektiği özellikle vurgulandı.  

4 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILIR

Suç duyurusunda, CMK madde 140'da sayılı nedenlerin mevcut olmaması nedeni ile kamusal alanda dahi olsa teknik araçla izlenme ve görüntü kaydı yapılması açıkça hukuka aykırılığının belirtildiği, TCK m.136'da ''Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denildiği belirtildi.  

AÇIKÇA SUÇ İŞLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede,  yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine kapalı olan MOBESE görüntülerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilip paylaşılması, kişisel veri niteliğindeki görüntülerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulması nedeni ile TCK madde 136'da düzenlenmiş olan suçun açıkça işlendiği vurgulandı.  

TCK madde 257'ye göre ''Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' hükmü hatırlatılarak, “Somut olayda tespit edilecek şüpheli veya şüphelilerce görev gereklerine aykırı hareket edilmiş, MOBESE görüntüleri basına sızdırılmıştır. MOBESE sistemindeki görüntüler ancak yetkili kamu görevlilerinin erişimine açık olup, yetkisiz üçüncü kişilerin erişim imkanı bulunmamaktadır. Görev gereklerine aykırı hareket edilmek suretiyle müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur” denildi.

PERSONEL TESPİT EDİLSİN

Görüntülerin alındığı MOBESE kamerasının seri numarasının da yer aldığı suç duyurusunda, “Görüntülere hangi personellerin erişim sağlayıp, erişim sağlayan personelin ne kadar süre erişim sağladığının ve ne işlem yapıldığının incelenmesi ve tespit edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valiliği'ne müzekkere yazılmasını talep ederiz” denildi. Dilekçede hukuksuz görüntüleri temin edip yayan şüpheliler hakkında da yasal işlem yapılması istendi. İki şüpheli hakkında, ceza uygulanması ve haklarında kamu davası açılması talep edildi.


Hibya Haber Ajansı