Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları örgütleri, Hollanda Kraliyet Özel Birlikleri’nin, kontroller sırasında etnik profil oluşturduğunu ve rastgele seçilen kişilerin genellikle koyu tenlilerden oluştuğu gerekçesiyle ayrımcılık davası açtı.

Hollanda’nın Lahey Mahkemesi, havaalanı ve sınır güvenliğinden sorumlu Kraliyet Özel Birlikleri’nin ülkeye gelen yolcuları kontrol ederken etnik köken temelinde seçim yapmasının ayrımcılık sayılamayacağına yönelik tepki çeken ırkçı bir karar verdi.

(Çeviri Haber-Dış Basın)