Türkiye'den Almanya'ya gelen 2,5 milyon Müslüman göçmen ile ülkedeki en büyük Müslüman gruptur. Türkiye'den gelen Müslümanların oranının genel Müslümanların yüzde 45'i olduğu bildiriliyor.

Almanya'da yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın Orta Doğu'daki (yüzde 19) ve Kuzey Afrika'daki (yüzde 8) Arapça konuşulan ülkelerden geldiği belirtiliyor.

Ülkenin yüzde 21'inin 15, diğer yüzde 22'sinin 15-24 yaş arası ve yüzde 5'inin 64 yaş üstü çocuklardan oluştuğu belirtiliyor.

Almanya'daki Müslümanların yüzde 47'sinin Alman vatandaşı olduğu kaydedildi.
Öte yandan Almanya'daki Kürtlerin çoğunluğu "Türkiye'den" kabul edildiğinden Kürt sayısı için rakam verilmiyor. Çalışmada değerleri ile ilgili bir başlık yok.

Gelecekteki çalışmalar için güncel bir temel sağlar
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, çocuklarında konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

“Araştırma sonucunda, Almanya'daki son mülteci göçü nedeniyle Müslüman sayısının ne kadar arttığını bulmak önemli. Bu çalışma, federal hükümetin entegrasyon önerisi ve önerisi olan Alman İslam Konferansı'nın gelecekteki çalışmaları için güncel bir temel sağlıyor. "

BAMF Başkanı Hans-Eckhard Sommer, "Ortadoğu'daki Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerle, Müslüman nüfus kategorileri daha çeşitli hale geldi" dedi. Dedim.

Analizin dini entegrasyon üzerindeki etkisini çevreleyen faktörlerin abartılı olduğunu belirten Sommer, “Ülkede kalma süresi, göç, deneyim veya sosyal durum gibi faktörler entegrasyon sürecini dini bağlılıktan çok daha fazla şekillendiriyor. O konuştu.